logo
logo

El Tiempo Barcelona

EDITORIAL

Octubre 2016

EDITORIAL 4art Trimestre del 2016

La crida del mar

Encetem el darrer trimestre d'aquest any 2016.

Cal dir que, malgrat les dificultats i contratemps, hem organitzat recentment una magnífica exposició de maquetes; de la qual ens fem ressò amb detall, en l’apartat corresponent. Ha estat al Club Marítim de Barcelona. Entitat emblemàtica i gran referent a Barcelona pel que fa als esports marítims, fundat el 1902, amb el nom de "Real Club de Barcelona" en fusionar-se el "Real Club de Regates" (dedicat al Rem des de feia uns 20 anys) amb el "Real Yacht Cub'' (dedicat a la Vela i d' una antiguitat similar).

L'exposició ha tingut els seus pros i els seus contres: La part positiva ha estat; els comentaris elogiosos de tots els visitants, així com l'estètica i prestància, tant per la qualitat, quantitat i disposició de les obres exposades, com per l'entorn; la seu del Club i, en especial la sala, que realçava les maquetes.

En els demèrits cal assenyalar la poca concurrència de visitants atribuïble al fet de ser un club privat, poca gent hi entra a part dels socis. No va ser tampoc una bona idea la durada, dificultat afegida per a controlar l'exposició.

Des d’aquí, insto a tots els socis, units per la “Crida del Mar” i tot el que fa a ell, a participar de manera molt activa amb propostes, difusió i captació de nous socis. Tenim moltes possibilitats i junts podem assolir-les.

Convidem tot-hom, que ens segueix a la xarxa, interessat en els temes que ens toquen, a venir a conèixer-nos.

Amb molt bons desitjos per a tots,

Washington García
President

			

Octubre 2016

EDITORIAL 4º Trimestre del 2016

La llamada del mar

Comenzamos el último trimestre de este año 2016.

Debo señalar, que a pesar de las dificultades y contratiempos debemos congratularnos del éxito de la magnífica exposición de maquetas; reseñada en el apartado correspondiente; que organizamos, recientemente, en el “Real Club Marítim de Barcelona”. Entidad emblemática y gran referente en Barcelona de los deportes marineros, fundada en 1902, con el nombre de “Real Club de Barcelona” por efecto de la fusión del “Real Club de Regates” (dedicado al remo con una veintena de años de antigüedad) con el “Real Yatch Cub (dedicado a los deportes de vela y una antigüedad similar).

La exposición ha tenido sus más y sus menos: La parte positiva han sido los comentarios de elogio de todos los visitantes, así como la estética y prestancia, tanto por la cantidad, la calidad, y la disposición de las obras expuestas, como por el entorno; la magnífica sede del Club y, en especial la sala que realzaba las maquetas.

En los deméritos lamentamos la poca concurrencia de visitantes, lo cual cabía esperar al celebrarse en un club privado con entrada restringida. La extensa duración t ampoco fue una buena idea. “Lo bueno, si breve, dos veces bueno”, dijo el poeta.

Desde aquí, insto a todos los socios, unidos por la “Llamada del Mar” y todo cuanto está relacionado con él, a participar de manera activa con propuestas, aportaciones, difusión y captación de nuevos socios. Tenemos muchas posibilidades y juntos podemos alcanzarlas.

Así mismo invitamos a todos cuantos nos siguen en la red interesados por los temas marineros a acudir a conocernos.

Con mis mejores deseos para todos,

Washington García
Presidente