Exposició de Maquetes i Models en els locals de la concessionària Ford DONNAY AUTOMOCIÓ 2000 del carrer Rocafort, 107 de Barcelona

Aviat, comencem aquest any les nostres activitats de cara a l'exterior amb les festes de Sant Antoni i les hem seguit amb la recent exposició realitzada entre els dies 29 de gener i el 3 de febrer en els locals de la concessionària Ford.

En l'exposició es van presentar vaixells de diverses classes, des de velers d'època, com el "Endeavour" de Jaume Piedrabuena, la fragata "Flora" de José L. Somalo, el llaüt "Rosa" de Jordi Lafuente, navegable, així com remolcadors, vaixells de guerra, com el clíper "Pommern", el xabec venecià de Manel Fé i un model navegable de la classe "Liberty" de 1.20 metres de eslora del JEREMY O'BRIEN de 1943, projecte comú del socis i col•laboradors de "Chapucensis" Pepe Rojo, Joan Riera, José Luis Somalo, Fernando Hernández, Francesc Jou i Toni Leanez, i molts més vaixells tots ells de excel-lent factura realitzat per diversos modelistes.

En la inauguració hi va haver un aperitiu amb gran assistència de persones i en el qual es van comentar els diferents aspectes de molts dels vaixells presentats. En general, l'exposició va tenir molt bona acollida i va haver-hi una assistència tots els dies molt acceptable, ja que moltes persones que passaven pel carré es van detenir-ne al veure tant vaixell i entrava, estranyada, entre altres coses, que en una concessionària de cotxes es fes una exposició d'aquestes característiques.

Des d'aquí agraïm profundament a DONNAY AUTMOCIÓN 2000 per haver-nos donat l'ocasió i el espai requerit per a aquest esdeveniment que tanta satisfacció i il-lusió ens ha donat.

També des d'aquí volem donar les gràcies a tots els que han col-la borat tant en la contribució de vaixells com en les tasques de muntatge i instal-lació d'aquest esdeveniment.

Esperem realitzar altres esdeveniments d'aquestes característiques en diversos llocs al llarg d'aquest any amb l'esperança de tenir un resultat quan menys semblant.

Barcelona el 14 de febrer de 2018

Exposición de Maquetas y Modelos en los locales del concesionario Ford DONNAY AUTOMOCIÓN 2000 en la calle Rocafort, 107 de Barcelona

Pronto comenzamos este año nuestras actividades de cara al exterior con las fiestas de Sant Antoni y las hemos seguido con la reciente exposición realizada entre los días 29 de enero y el 3 de febrero en los locales del concesionario Ford.

En la exposición se mostraron barcos de varias clases, desde veleros de época, como el “Endeavour” de Jaume Piedrabuena, las fragatas "Flora" de José L. Somalo, el llaüt "Rosa" de Jordi Lafuente, navegable, así como remolcadores, buques de guerra, como el clíper "Pommern”, el jebeque veneciano de Manel Fé y un modelo navegable de la clase "Liberty" de 1.20 metros de eslora del JEREMY O'BRIEN de 1943, proyecto en común de los socios y colaboradores de "Chapucensis" Pepe Rojo, Joan Riera, José Luis Somalo, Fernando Hernández, Francesc Jou y Toni Leanez y muchos más barcos todos ellos de excelente factura realizados por diferentes modelistas.

En la inauguración hubo un aperitivo con gran asistencia de personas y en el que se comentaron los diferentes aspectos de muchos de los buques presentados. En general la exposición tuvo muy buena acogida y hubo una asistencia todos los días muy aceptable, pues mucha gente que pasaba por la calle se detenía al ver tanto barco y entraba, extrañada, entre otras cosas, que en un concesionario de coches se hiciera una exposición de estas características.

Desde aquí agradecemos profundamente a DONNAY AUTOMOCIÓN 2000 por habernos dado la ocasión y el espacio requerido para este evento que tanta satisfacción e ilusión nos ha dado.

También desde aquí queremos dar las gracias a todo los que han colaborado tanto en aportación de barcos como en las tareas de montaje e instalación de este acontecimiento.

Esperamos realizar otros eventos de estas características en diversos lugares a lo largo de este año con la esperanza de que tengan un resultado cuando menos parecido.

Barcelona a 14 de febrero de 2018