Exposició en el Reial Club Marítim de Barcelona

Del 10 al 18 de setembre del 2016 hem celebrat una exposició de vaixells realitzats pels associats de “Chapucensis”, al Reial Club Marítim de Barcelona. Feia temps que veníem mantenint contactes amb el RCMB, però per raons internes del mateix que no vénen al cas, es va anar demorant fins que amb la incorporació de la senyora Eva Vallbona directora del RCMB, es va acordar realitzar-la en aquestes dates.

L'exposició es va dur a terme en dos apartats una taula de navegables i una altra de vaixells estàtics, amb bona afluència de persones durant els matins i menys a les tardes, ja que en aquestes dates encara hi ha força gent de vacances. Sigui com sigui, l'exposició va ser un èxit i tots ens vam quedar satisfets, tant el RCMB com nosaltres que és el que es pretenia.

En l'apartat de navegables es trobaven, per navegar a vela, un xabec de bones dimensions i perfectament realitzat pel nostre estimat amic Manel Fe. Un llaüt de més d'un metre d'eslora, també bona obra de modelisme, realitzat per Jordi Lafuente i ja a motor unes esplèndides versions del "Reina d'Àfrica" d'Antonio Mesa, una torpedinera la de Lluís Eguilar; el "Florens", un petit mercant de primera meitat del segle passat, entre d'altres. Finalment en l'apartat de fixos cal esmentar una barca de pesca i una goleta realitzades per Jaume Piedrabuena, el pesquer "Julia" les goletes; dues magnífiques maquetes del creuer "Reina Cristina" i el patruller "Terror" d'Arseni Sañé; el "Sant Ramon", quillat realitzat per Joaquim Guirado; el "Llevantí", bergantí goleta de Joan Mª Riera, entre altres i com a obra destacada en aquest apartat "La Flora", preciosa goleta esplèndidament realitzada pel mestre José Luis Somalo i altres més que no esmentem per no fer la llista interminable però no de menys categoria.

A la inauguració de l'exposició vam poder comptar amb la inestimable presència i ajuda d'Enrique García, director tècnic del Museu Marítim de Barcelona, qui va fer una bona dissertació sobre la navegació i el mar com a mitjans de comunicació i comerç els vaixells que al llarg dels segles es van venir utilitzant, etc. També van acudir a veure la nostra exposició representants i socis del Club, capitans de la marina mercant i persones d'allò més variat i variada cultura.

Tots satisfets tanquem el certamen el diumenge dia 18 a la tarda.

Exposición en el Real Club Marítimo de Barcelona

Del 10 al 18 de setiembre del 2016, hemos celebrado una exposición de barcos realizados por nuestros asociados de “Chapucensis”, en el Real Club Marítimo de Barcelona. Hacía tiempo que manteníamos contactos con el RCMB, pero por razones internas del mismo, que no vienen al caso, se fue demorando hasta que con la incorporación de la señora Eva Vallbona, directora del RCMB, se acordó realizarla en estas fechas.

La exposición se llevó a cabo en dos apartados, una mesa de navegables i otra de barcos estáticos, con buena afluencia de público durante las mañanas y menos por las tardes, ya que en estas fechas todavía hay mucha gente de vacaciones. Sea como sea, la exposición fue un éxito y todos quedamos muy satisfechos, tanto el RCMB como nosotros, que es lo que se pretendía.

En el apartado de navegables, en veleros se expusieron un jabeque de buenas dimensiones y perfectamente realizado por nuestro estimado amigo Manuel Fe. Un llaut de más de un metro de eslora, también una buena realización de Jordi Lafuente y en apartado de motor una espléndida versión del “Reina de África” de Antonio Mesa, una torpedera de Lluís Eguilar; el “Florens”, un pequeño mercante de la primera mitad del siglo pasado, entre otros. Finalmente en el apartado de estáticos, cabe destacar una barca de pesca y una goleta realizadas por Jaume Piedrabuena, el pesquero “Julia”, las goletas, dos magníficas maquetas del crucero “Reina Cristina” y el patrullero “Terror” de Arsenio Sañé, el “Sant Ramón”, quillado realizado por Joaquim Guirado; el “Llevanti”, bergantín goleta de José Mª Riera, entre otros y como obra a destacar en este apartado “La Flora”, preciosa goleta espléndidamente realizada por el maestro José Luis Somalo y otros más que no comentamos para no hacer la lista interminable pero no de menor categoría.

En la inauguración de la exposición pudimos contar con la inestimable presencia y ayuda de D. Enrique García, director técnico del Museu Marítim de Barcelona, quien hizo una magnífica disertación sobre la navegación y el mar como medios de comunicación y comercio, y los barcos que a lo largo de los siglos se han venido utilizando, etc. También acudieron a ver nuestra exposición representantes y socios del Club, capitanes de la marina mercante y personas de lo más variado y de variada cultura.

Todos satisfechos cerramos el certamen el domingo día 18 por la tarde.